A+ R A-

STARTUP GREECE: Νέοι και Καινοτομία μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα. Featured

Rate this item
(1 Vote)

Προτάσεις για την  τοπική Αυτοδιοίκηση για Νεολαία & Startups.

09/2023Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια των ετών που προηγήθηκαν της πανδημίας της COVID-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρούσε μια σημαντική και ανησυχητική τάση στον νεανικό πληθυσμό της. Περίπου 1,7 εκατομμύρια νέοι βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση: δεν βρίσκονταν σε απασχόληση, εκπαίδευση ή επαγγελματική κατάρτιση (συχνά αναφέρονται ως NEETs). Λίγο πριν χτυπήσει η πανδημία, υπήρχε ένα φωτεινό σημάδι καθώς ο ανεργίας των νέων είχε μειωθεί σε ένα ιστορικό χαμηλό, στο 14,9% τον Φεβρουάριο του 2020. Δυστυχώς, αυτή η πρόοδος διακόπηκε σύντομα, λόγω των lockdowns που προκάλεσε η πανδημία.

Πέραν των άμεσων προκλήσεων απασχόλησης και εκπαίδευσης, η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα πιο βαθύ και σκοτεινό πρόβλημα - τη δημογραφική αλλαγή. Ο συνολικός πληθυσμός της ΕΕ γερνά και οι δείκτες γεννήσεων μειώνονται σταθερά από τη δεκαετία του '60. Πολλές περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν την έντονη αποχώρηση της νέας, εξειδικευμένης εργατικής δύναμης. Αυτός ο διπλός παράγοντας της δημογραφικής τάσης οδηγεί σε συρρίκνωση του πληθυσμού εργασίας.

Μεταξύ του 2015 και του 2020, ο πληθυσμός εργασίας της ΕΕ μειώθηκε κατά 3,5 εκατομμύρια άτομα και οι προβλέψεις υποδεικνύουν ότι αυτή η μείωση θα συνεχιστεί. Έως το 2050, η ΕΕ θα μπορούσε να χάσει άλλα 35 εκατομμύρια άτομα στην ηλικία εργασίας. Αυτό το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε λίγα κράτη μέλη· επηρεάζει τις περισσότερες περιοχές, με ορισμένες περιοχές να υποφέρουν περισσότερο. Ταυτόχρονα, αυτές οι περιοχές, που συχνά ήδη βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, χάνουν τους πιο ταλαντούχους ανθρώπους τους, οι οποίοι αναζητούν ευκαιρίες αλλού, ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύονται να προσελκύσουν από άλλες περιοχές.

Για την Ελλάδα, αυτό το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο. Οι νέοι της Ελλάδας έχουν το δυναμικό να αντιμετωπίσουν κρίσιμα κοινωνικά θέματα, όπως η γυναικεία ανισότητα, η φτώχεια και η περιβαλλοντική υποβάθμιση. Μέσω της συμμετοχής τους σε δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης, του εθελοντισμού και της κοινωνικής δράσης, μπορούν να υποστηρίξουν αιτήματα που συνάδουν με τις αξίες τους. Ωστόσο, τα στατιστικά δεν είναι καθόλου καθησυχαστικά.


 

Οι νέοι στο επίκεντρο

Οι νέοι είναι σημαντικοί και πρέπει να αποτελούν ανώτερη προτεραιότητα στη δημιουργία πολιτικής σε τοπικό επίπεδο για αρκετούς καίρους λόγους:

Δημογραφική Σημαντικότητα: Οι νέοι αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού σε πολλές περιοχές. Η παράβλεψη των αναγκών και των ανησυχιών τους σημαίνει αγνόηση ενός σημαντικού τμήματος της κοινότητας.

Μελλοντικοί ηγέτες: Οι νέοι της σήμερον είναι οι ηγέτες του αύριο. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία δημιουργίας πολιτικής από νωρίς βοηθά στη δημιουργία μιας νέας γενιάς ενημερωμένων και υπεύθυνων πολιτών που θα αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στο μέλλον.

Φρέσκες Απόψεις: Οι νέοι φέρνουν φρέσκες ιδέες, καινοτόμες λύσεις και διαφορετική οπτική γωνία στο τραπέζι. Οι μοναδικές τους εμπειρίες και απόψεις μπορούν να οδηγήσουν σε πιο δημιουργικές και αποτελεσματικές πολιτικές.

Κοινωνική και Οικονομική Συνεισφορά: Οι νέοι έχουν το δυναμικό να κάνουν σημαντικές συνεισφορές στην κοινωνία και την τοπική οικονομία. Όταν υποστηρίζονται και ενδυναμώνονται, μπορούν να γίνουν ειδικοί εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και ενεργά μέλη της κοινότητας.

Ευάλωτες Ομάδες: Ορισμένοι νέοι μπορεί να ανήκουν σε ευάλωτες ή αποκλεισμένες ομάδες, όπως μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες ή άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Οι πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες ανάγκες μπορούν να συμβάλουν στην μείωση των ανισοτήτων εντός της κοινότητας.

Κοινωνικά Θέματα: Οι νέοι είναι συχνά στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών ζητημάτων και κινημάτων. Η συμμετοχή τους στη δημιουργία πολιτικής μπορεί να διευκολύνει την ανάπτυξη πολιτικών που αντιμετωπίζουν θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ισότητα των φύλων, η ψυχική υγεία και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Συμμετοχή στον Πολίτη: Η συμμετοχή των νέων στην τοπική διακυβέρνηση προάγει την πολιτική συμμετοχή και το αίσθημα της ανήκειας στην κοινότητα. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο ενεργή και συμμετοχική πολιτεία.

Εξοικείωση με την Τεχνολογία: Πολλοί νέοι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και τον ψηφιακό κόσμο. Οι δεξιότητές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της διαφάνειας της κυβέρνησης, της επικοινωνίας και της παροχής υπηρεσιών μέσω της τεχνολογίας.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός: Οι νέοι ενδιαφέρονται για τον μακροπρόθεσμο μέλλον της κοινότητάς τους. Η συμβολή τους μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υποδομή και τη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Παγκόσμια Οπτική: Σε έναν όλο και πιο συνδεδεμένο κόσμο, οι νέοι συχνά έχουν μια παγκόσμια οπτική. Η συμμετοχή τους στην τοπική δημιουργία πολιτικής μπορεί να οδηγήσει σε πιο παγκοσμιοποιημένες και συνδεδεμένες κοινότητες.

Συνολικά, οι νέοι δεν είναι απλώς δικαιούχοι των πολιτικών· είναι ενεργοί εμπλεκόμενοι στο παρόν και στο μέλλον των κοινοτήτων τους. Η προτεραιότητα της συμπερίληψής τους στην τοπική δημιουργία πολιτικής εξασφαλίζει ότι οι πολιτικές είναι πιο αντιπροσωπευτικές, σχετικές και ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες της ολόκληρης κοινότητας. Είναι μια επένδυση στην ζωντάνια, την ποικιλομορφία και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων.

 

 

 

Καινοτομία και μέλλον

Η καινοτομία και η ενδυνάμωση των νέων συνδέονται στενά και είναι κρίσιμες για την τοπική ανάπτυξη. Ιδού γιατί η καινοτομία είναι σημαντική για να ανθίσει στο τοπικό επίπεδο, ειδικά σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των νέων:

Οικονομική Ανάπτυξη: Η καινοτομία προωθεί την οικονομική ανάπτυξη, και οι τοπικές οικονομίες μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από νέες ιδέες, τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Όταν οι νέοι ενδυναμώνονται και ενθαρρύνονται να καινοτομούν, μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων που προάγουν την οικονομική ανάπτυξη στην κοινότητα.

Δημιουργία Θέσεων Εργασίας: Οι καινοτόμες επιχειρήσεις τείνουν να δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Η ενδυνάμωση των νέων για να καινοτομούν όχι μόνο τους προετοιμάζει για μελλοντική απασχόληση, αλλά τους ενθαρρύνει επίσης να γίνουν επιχειρηματίες και εργοδότες, αντιμετωπίζοντας έτσι τις τοπικές προκλήσεις ανεργίας.

Επίλυση τοπικών προκλήσεων: Οι τοπικές κοινότητες αντιμετωπίζουν συχνά μοναδικές προκλήσεις που απαιτούν καινοτόμες λύσεις. Οι νέοι, με τη φρέσκια οπτική και τη δημιουργική σκέψη τους, μπορούν να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις με τρόπους που ίσως δεν είχαν ληφθεί υπόψη από τις παλαιότερες γενιές.

Συμμετοχή στην Κοινότητα: Η ενδυνάμωση των νέων μέσω της συμμετοχής τους σε καινοτόμα έργα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων μπορεί να αυξήσει το αίσθημα ανήκειας και συμμετοχής τους στην τοπική κοινότητα. Όταν βλέπουν ότι οι ιδέες και οι συνεισφορές τους αξιολογούνται, είναι πιθανότερο να επενδύσουν στο μέλλον της κοινότητας.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η καινοτομία συχνά συνεπάγεται την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και γνώσεων. Η ενθάρρυνση των νέων να συμμετέχουν σε καινοτόμα έργα τους παρέχει αξιόλογη πρακτική εμπειρία, ενισχύει την ικανότητά τους να επιλύουν προβλήματα και τους βοηθά να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για τις εργασίες του μέλλοντος.

Κοινωνική και Περιβαλλοντική Επίδραση: Η καινοτομία που οδηγείται από τους νέους μπορεί επίσης να αντιμετωπίσει προβλήματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής σημασίας στο τοπικό επίπεδο. Οι νέοι είναι συχνά παθιασμένοι με τη βιωσιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, και οι καινοτομίες τους μπορούν να συμβάλουν σε θετικές αλλαγές σε αυτούς τους τομείς στην κοινότητά τους.

Ανταγωνιστικότητα: Οι τοπικές κοινότητες που προωθούν την καινοτομία γίνονται συχνά πιο ανταγωνιστικές σε περιφερειακό, εθνικό και ακόμη και παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η ανταγωνιστικότητα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, επιχειρήσεις και ταλέντο στην περιοχή, περαιτέρω ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Υιοθέτηση Τεχνολογίας: Οι νέοι είναι συνήθως πιο άνετοι με την τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία. Η ενεργή συμμετοχή τους στην καινοτομία μπορεί να προωθήσει την υιοθέτηση τεχνολογίας στο τοπικό επίπεδο, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και τη συνδεσιμότητα στην κοινότητα.

Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Έκφραση: Η καινοτομία δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνολογία. Περιλαμβάνει επίσης την καλλιτεχνική και πολιτιστική καινοτομία. Η ενδυνάμωση των νέων καλλιτεχνών και δημιουργών μπορεί να οδηγήσει σε ανθισμό της τοπικής πολιτιστικής σκηνής, προσελκύοντας τουρισμό και προωθώντας την τοπική ταυτότητα.

Ανθεκτικότητα: Οι κοινότητες που υιοθετούν την καινοτομία είναι συχνά πιο ανθεκτικές αντιμέτωπες με προκλήσεις και κρίσεις. Η ενδυνάμωση των νέων στην καινοτομία τους προετοιμάζει για την προσαρμογή και την ανταπόκριση σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ευημερία της κοινότητας.

Συνοψίζοντας, η καινοτομία στο τοπικό επίπεδο, όταν συνδυάζεται με την ενδυνάμωση των νέων, έχει το δυναμικό να αναζωογονήσει τις κοινότητες, να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τις τοπικές προκλήσεις με δημιουργικούς και βιώσιμους τρόπους. Η ενθάρρυνση των νέων να είναι καινοτόμοι όχι μόνο ωφελεί τη δική τους ανάπτυξη, αλλά συμβάλλει επίσης στην συνολική ευημερία και δυναμικότητα της κοινότητας.

Σε αυτή την διατύπωση, ως μέσο ανάσχεσης και ενίσχυσης των ευκαιριών στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να τεθούν οι παρακάτω προτεραιότητες:

 1. Η συμμετοχικότητα των νεών

 2. Η παλιννόστηση των νέων

 3. Η προσέλκυση Ψηφιακών Νομάδων

 4. Η επένδυση στην καινοτομία

Κύριες Ομάδες στόχου για τα παραπάνω είναι:

 • Νέοι 15-39 ετών

 • Ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες

 • Ομογένεια

 • Επιχειρηματίες

 • Ψηφιακοί Νομάδες

 7 Προτάσεις Αναπτυξιακής Προοπτικής για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Υποστήριξη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας: Η αυτοδιοικητική αρχή (Δήμος ή Περιφέρεια) μπορεί να δημιουργήσει περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Προγράμματα εκπαίδευσης, στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων και δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων μπορούν να προωθήσουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική ανάπτυξη.

→ Δημιουργία και λειτουργία co-working space για φιλοξενία digital nomads και πολιτών

→ Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για σύνδεση των πολιτών και της διασποράς του  και όλων των συσχετιζόμενων φορέων Πανεπιστήμιο - Επιχειρήσεις - Κοινωνία των πολιτών

→ Διοργάνωση συμποσίου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας με σκοπό την σύνδεση των αποδήμων με τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Επενδύοντας στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, η δημοτική αρχή μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται σε νέους τομείς εργασίας.

→ Δημιουργία πρότυπου Κέντρου Νέων (Youth Centers/ΚΕΔΙΒΙΜ) όπου οι νέοι/ες θα καταρτίζονται σε καινοτόμες θεματικές, μέσα από την χρήση εργαλείων μη τυπικής μάθησης. Επίσης με την δημιουργία κέντρου Νέων, μπορεί να προσφέρονται δραστηριότητες κατάρτισης, ευκαιρίες κινητικότητας καθώς και την βάση εθελοντικής προσφοράς.

Η νεολαία στο επίκεντρο: Δημιουργία Δημοτικού/Περιφερειακού Συμβουλίου Νέων. Οι συμβουλοι θα εκπροσωπούν κάθε σχολική μονάδα και θα συνεδριάζουν με σκοπό την συμμετοχή, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, στις αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την κατάθεση προτάσεων.

Εθελοντισμός και προσφορά: Δημιουργία ηλ.μητρώου εθελοντων στον φορέα αυτοδιοικησης, με σκοπό την δημιουργία ή και σύνδεση εθελοντικών ομάδων, που θα λειτουργούν επικουρικά στις Υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης σε διάφορες περιπτώσεις.

Συμμετοχικότητα: Ανοιχτή Μόνιμη Διαβούλευση με δημιουργία σχετική πλατφόρμας πολιτών.

Οι παραπάνω ενέργειες/παρεμβάσεις είναι μηδενικού-χαμηλού κόστους και θα μπορούσαν να καλυφθούν με ιδίους πόρους ή μέσα από τα παρακάτω χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα:

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν πολλά προγράμματα και πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν διάφορους τομείς και προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, της καινοτομίας, της αειφορίας, της υγείας και πολλών άλλων.

Εδώ είναι μερικά από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες:

 • Πρόγραμμα Ορίζοντας (Horizon): Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έρευνα και καινοτομία σε πολλούς τομείς, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η υγεία και η περιβαλλοντική αειφορία.

 • Πρόγραμμα COSME: Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ευρώπη μέσω διαφόρων υπηρεσιών και χρηματοδοτικών εργαλείων.

 • Πρόγραμμα ERASMUS+: Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμικό τομέα με την παροχή χρηματοδότησης για ανταλλαγές, σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

 • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"): Αυτό το πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, χρηματοδοτεί εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα και μέτρα για την απασχόληση και την ανάπτυξη.

 • Πρόγραμμα INTERREG: Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης.

 • Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ 2.0

 • Πρόγραμμα ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Τα παραπάνω, είναι απαραίτητα και μπορούν εφαρμοστούν άμεσα. Παράλληλα χρειάζεται η εκπόνηση έρευνας και μελέτης, με σκοπό την εκπόνηση εξειδικευμένης επιχειρησιακής στρατηγικής. Αυτή η επιχειρησιακή στρατηγική, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις υποδομές, τους φορείς και οργανισμούς για συνεργασία, αλλά και μια προεπισκόπηση των αναγκαίων παρεμβάσεων σε συνάρτηση με το κόστος. Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής, είναι η βιωσιμότητα των παρεμβάσεων.

 

Last modified on Sunday, 24 September 2023 03:51

U Comment Here

ΔΙΑΒΑΣΕ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ...

 • Latest
 • Hits
 • Editors

 

FACEBOOK Δημοφιλη

Health Experts

Login

Due to a recent problem all passwords were reset. Please go here to set a new password. No action needed if you already got a new password.

Register

*
*
*
*
*

* Field is required