A+ R A-

Πώς να γίνετε ένας πραγματικός Πράσινος Ηγέτης Featured

Rate this item
(1 Vote)

Το να γίνεις ηγέτης σήμερα είναι όλο και πιο δύσκολο. Στο παρελθόν, οι ηγέτες αναλάμβαναν έναν ρόλο εντολής και ελέγχου, συχνά με αδιαμφισβήτητη αρχή. Σήμερα, ευτυχώς, υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις αξίες και στην καταπολέμηση των τοξικών μοντέλων ηγεσίας.

 

Εμπνεόμενοι από αυτές τις αρχές, δημιουργήσαμε και λάβαμε έγκριση για ένα πρόγραμμα Erasmus+ που ονομάζεται "Green Leadership for Hotel Managers''.

Αυτό το άρθρο της Mariella Segreti και της Francesca Massimeo εξηγεί ακριβώς πώς λειτουργεί το έννοια της πράσινης ηγεσίας και πώς μπορείτε να το υιοθετήσετε στην επιχείρησή σας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημιουργία Εγχειριδίων, Δωρεάν Μαθημάτων, Δικτύων και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης. Θέλετε να λάβετε τα περιεχόμενα πρώτοι; Κάντε προπαραγγελία εδώ, και θα τα λάβετε μόλις είναι έτοιμα.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια μεγάλη ομάδα εμπειρογνωμόνων από:

 

Πανεπιστήμιο του Galway (Ιρλανδία)

Addu (Μαλδίβες)

Igor Vitale International (Φόγγια, Ιταλία)

Startup Greece (Κρήτη, Ελλάδα)

Εθνικός Οργανισμός για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Σόφια, Βουλγαρία)

Ορισμός της έννοιας της ηγεσίας και της Πράσινης ηγεσίας

Ο ορισμός με ακρίβεια της έννοιας της ηγεσίας είναι μια επιχείρηση όχι και τόσο απλή. Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι η ηγεσία είναι η τέχνη του να κινητοποιείς μια ομάδα ανθρώπων προκειμένου να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. Εντός μιας επιχείρησης, ένας καλός ηγέτης είναι σε θέση να επηρεάζει σκέψεις, στάσεις και συμπεριφορές μέσω μεθόδων που κυμαίνονται από την κινητοποίηση έως την επικοινωνία, από την ενδυνάμωση έως τη δημιουργία κοινών στόχων.

Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά που ορίζουν έναν μεγάλο ηγέτη;

 

Ψυχολόγοι και πολλοί θεωρητικοί έχουν ερευνήσει τα χαρακτηριστικά μιας καλής ηγεσίας. Όπως αναφέρεται από τον Ross Perot, που παρατίθεται στον Anderson (2015), ηγεσία σημαίνει: «να οδηγείς και να εμπνέεις τους ανθρώπους και όχι να προσπαθείς να τους χειραγωγήσεις. Τα αποθέματα μπορούν να διαχειριστούν, αλλά οι άνθρωποι πρέπει να οδηγούνται». Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζονται μερικά από τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου ηγέτη.

 

Τα χαρακτηριστικά του πράσινου ηγέτη

Επικοινωνία: Ο ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να εξηγεί με σαφήνεια στους εργαζομένους τους οργανωτικούς στόχους και τις ανάγκες οποιασδήποτε οντότητας. Πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διαχειρίζεται όλες τις μορφές επικοινωνίας, τόσο ατομικές όσο και τμηματικές, μέσω email ή κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, είναι καλή πρακτική να υιοθετείται μια πολιτική «ανοιχτής πόρτας» και να πραγματοποιούνται τακτικές συνομιλίες με τους εργαζόμενους.

Προγραμματισμός: Ένας καλός ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίζει τις προτεραιότητες και να κατανοεί τα πραγματικά σημαντικά προβλήματα προκειμένου να τα επιλύσει το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να είναι σε θέση να προβλέπει τι θα συμβεί στην επιχείρηση και στην αγορά στο μέσο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

Θετικότητα: Θα υπάρχουν πολλές ανηφόρες και κατηφόρες, αλλά η επιχείρηση θα αντιμετωπίσει καλύτερα τις δυσκολίες αν δημιουργηθεί μια κουλτούρα αισιοδοξίας. Αυτό απαιτεί θάρρος και η εμπιστοσύνη μπορεί να κάνει το αδύνατο δυνατό.

Αξιοπιστία: Η αξιοπιστία είναι όλα για τους εταιρικούς ηγέτες που λειτουργούν ως προσωπικοί κινητήριοι μοχλοί. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται άνετα να κάνουν ερωτήσεις ή να ζητούν διευκρινίσεις από τον ηγέτη, και η ειλικρίνεια και η ακεραιότητα είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για να εμ Inspirer άλλους.

Ευθύνη: Είναι πιο εύκολο να κατηγορηθεί κάποιος άλλος για ένα λάθος παρά να αναληφθεί η ευθύνη, αλλά στην ομαδική εργασία είναι σημαντικό όλοι να αναγνωρίζουν τα λάθη τους με ταπεινότητα, ακόμη και αν η ευθύνη ανήκει στον ηγέτη.

Ευελιξία: Ειδικά σε αυτήν την ιστορική στιγμή όπου η τηλεργασία γίνεται όλο και πιο κυρίαρχη στις επιχειρήσεις, η ευελιξία είναι μία από τις κύριες χαρακτηριστικά ενός ηγέτη. Ο καλός ηγέτης πάντα οδηγεί τους ανθρώπους δίνοντας το καλό παράδειγμα, αποδεχόμενος την αλλαγή με θετικότητα.

Δημιουργία θετικού και ακονφλικτικού κλίματος και ανάθεση σε κάθε άτομο του ρόλου του εντός της επιχείρησης: Είναι ουσιαστικό κάθε άτομο να είναι σε θέση να εργάζεται στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, καθώς περνάμε μεγάλο μέρος του χρόνου μας στο γραφείο. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να έχουμε μια ήρεμη και ιδιαίτερα συνεργατική ατμόσφαιρα.

Συναισθηματική νοημοσύνη και πράσινη ηγεσία

Συναισθηματική νοημοσύνη: Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι ένα σημαντικό στοιχείο και για έναν ηγέτη. Σύμφωνα με τον Goleman, παρουσιάζει τέσσερις θεμελιώδεις ικανότητες:

 

Αυτογνωσία: Οι συναισθηματικά ενήμεροι διευθυντές είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τα δικά τους συναισθήματα.

Αυτοδιαχείριση: Οι αυτοελεγχόμενοι ηγέτες είναι σε θέση να ρυθμίζουν τα συναισθήματα ή τις καταστροφικές σκέψεις πριν από την ενέργεια.

Κοινωνική ενσυναίσθηση: Οι ενσυναισθητικοί ηγέτες λαμβάνουν πάντα υπόψη τα συναισθήματα των άλλων πριν πάρουν αποφάσεις.

Κοινωνικές δεξιότητες: Οι ηγέτες με καλές κοινωνικές δεξιότητες προτιμούν να βρίσκουν λύσεις που είναι κερδισμένες για όλους, πιστεύουν στην ομαδική εργασία και στη διαφάνεια.

Μερικοί ειδικοί έχουν κατηγοριοποιήσει την ηγεσία ως διαφορετική από το στυλ ενός αφεντικού στον οργανισμό. Σύμφωνα με τον Anderson (2013), η διαφορά μεταξύ του αφεντικού και του ηγέτη αναπαρίσταται από τον παρακάτω πίνακα:

 

Οι διαφορές μεταξύ Αφεντικού και Ηγέτη

Αφεντικό

 

Οδηγεί τους εργαζομένους

Βασίζεται στην αρχή

Εμ Inspirer φόβο

Λέει "Εγώ"

Κατηγορεί για τα εμπόδια

Ξέρει πώς γίνονται τα πράγματα

Χρησιμοποιεί τους ανθρώπους

Παίρνει το μερίδιο

Διατάζει

Λέει "Πάω"

Ηγέτης

 

Εκπαιδεύει τους εργαζομένους

Βασίζεται στην καλή θέληση

Δημιουργεί ενθουσιασμό

Λέει "εμείς"

Αντιμετωπίζει τα εμπόδια

Δείχνει πώς γίνεται

Αναπτύσσει τους ανθρώπους

Δίνει το μερίδιο

Ρωτά

Λέει "Πάμε"

Πηγή: Anderson, A. (2013).

 

Τα χαρακτηριστικά της ηθικής ηγεσίας

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν μια ηθική ηγεσία; Σύμφωνα με τον Resick και συν. (2006), υπάρχουν 6 χαρακτηριστικά:

 

Χαρακτήρας και νοημοσύνη: ο χαρακτήρας αναφέρεται στο "μοτίβο προθέσεων, κλίσεων και αρετών" που παρέχουν μια ηθική ή ηθική βάση για τη συμπεριφορά. Η ταπεινότητα, η αρετή, η γενναιοδωρία και η συγχώρεση σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικά σημαντικά. Η ακεραιότητα είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα και αναφέρεται στην ικανότητα να ασκείται ηθικά σωστή συμπεριφορά και να δείχνεις την αξιοπιστία σου, που είναι σημαντικό για τους ακόλουθούς σου.

Κοινότητα/προσανατολισμός στους ανθρώπους: σημαίνει ότι πρέπει να είσαι προσανατολισμένος στους ανθρώπους και να είσαι ενήμερος για το πώς οι ενέργειες επηρεάζουν τους άλλους. Τα συμφέροντα της ομάδας είναι σημαντικότερα από τα εγωιστικά συμφέροντα. Ο αλτρουισμός, που αναφέρεται στη δέσμευση σε συμπεριφορές που βοηθούν τους άλλους χωρίς να περιμένουν ανταμοιβές, είναι επίσης μια σημαντική χαρακτηριστική της ηθικής ηγεσίας.

Ενθάρρυνση και ενδυνάμωση: οι ηθικοί ηγέτες πρέπει να ενθαρρύνουν τους ακόλουθούς τους να αποκτήσουν ένα αίσθημα προσωπικής αρμοδιότητας που τους επιτρέπει να είναι αυτάρκεις. Είναι επίσης σημαντικό να χρησιμοποιούνται στρατηγικές για την κατασκευή της αυτοεπάρκειας και της εμπιστοσύνης των ακολούθων.

Κίνητρο: οι ηθικοί ηγέτες κινητοποιούν τους ακόλουθούς να επ Pursue τα συμφέροντα της ομάδας. Η συναισθηματική δέσμευση μεταξύ ηγέτη και ακολούθων καθιστά και τις δύο πλευρές συνυπεύθυνες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η έννοια είναι παρόμοια με το εμπνευστικό στοιχείο της μετασχηματιστικής ηγεσίας, που προβλέπει τη δέσμευση και την εμπνευση των ανθρώπων να ακολουθήσουν την όραση του ηγέτη για την ομάδα.

Διαχείριση της ηθικής λογοδοσίας: η υπόθεση είναι ότι ο χαρακτήρας του ηγέτη προδιαθέτει ένα άτομο να κάνει το σωστό και να ενεργεί ηθικά. Η δεοντολογική ηθική του Kant είναι επίσης επικεντρωμένη στους ανθρώπους και στην πρόθεση, για παράδειγμα «το καλό μιας πράξης πρέπει να κρίνεται από τη φύση εκείνης της πράξης ή από την πρόθεση του ατόμου που διαπράττει την πράξη, ανεξάρτητα από τις συνέπειές της». Οι κινήσεις και οι προθέσεις είναι πολύ σημαντικές για τον ορισμό μιας πράξης, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

Ηθική επίγνωση: Η ηθική επίγνωση είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεσαι και να είσαι ευαίσθητος σε σχετικά με την ηθική ζητήματα κατά τη λήψη αποφάσεων που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους άλλους. Οι ηγέτες δείχνουν ηθική επίγνωση λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα πολλαπλών μερών και ανησυχώντας για τη συλλογική ευημερία της ομάδας.

Υπάρχει περιορισμένη έρευνα που να δείχνει τη σχέση μεταξύ της ηθικής ηγεσίας, της οργανωτικής δέσμευσης και της εργασιακής ικανοποίησης, αλλά στην έρευνα των Celik και συν. (2015) διαπιστώθηκε ότι η επίδραση της ηθικής ηγεσίας στην εργασιακή ικανοποίηση είναι αρχικά μέτρια, αλλά αυξάνεται και γίνεται πιο αποτελεσματική όταν ενσωματώνεται με την οργανωτική δέσμευση. Οι ηγέτες που ενεργούν ηθικά αυξάνουν το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων μέσω της ενίσχυσης της οργανωτικής δέσμευσης. Σήμερα, η ηθική συμπεριφορά είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις και επομένως οι ερευνητές θα πρέπει να εξετάσουν τις επιδράσεις της επίδιωξης μιας ηθικής ηγεσίας.

 

Αυτό που επιθυμούμε να κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι οι ηγέτες μπορούν να μεταδώσουν στους υπαλλήλους τους όχι μόνο ηθικές αξίες, αλλά και "πράσινες" δεξιότητες. Στην περίπτωσή μας, αναφερόμαστε στους ηγέτες (τους διευθυντές) της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, δηλαδή των ξενοδοχείων. Αλλά τι εννοούμε με τον όρο "πράσινες δεξιότητες"; Πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε μια δουλειά και, πάνω απ' όλα, πώς μπορούν να βελτιωθούν για να επιτευχθεί η επιθυμητή θέση;

 

Οι πράσινες δεξιότητες μπορούν να συνοψιστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:

 

Τάση προς την εξοικονόμηση ενέργειας·

Προσανατολισμός προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (JustOnBusiness, 2021).

Οι ηγέτες σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσαν να προτείνουν κάποιες αλλαγές στην παραγωγή, για παράδειγμα την εισαγωγή νέων πηγών ενέργειας (ίσως ανανεώσιμων), την επαναχρησιμοποίηση υλικών απορριμμάτων σε άλλες φάσεις της ζωής του προϊόντος, την ενσωμάτωση σχεδίων προγραμματισμένης συντήρησης για τη μείωση της σπατάλης πόρων και την εξασφάλιση χαμηλότερων κόστων για την επιχείρηση.

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση των ξενοδοχείων, θα θέλαμε να προτείνουμε μερικές πράσινες συμβουλές και δεξιότητες που ένας καλός ηγέτης θα πρέπει να εφαρμόσει στο δικό του ξενοδοχείο και να μεταδώσει στους υπαλλήλους του. Πράγματι, ο τουρισμός είναι υπεύθυνος για ένα μερίδιο γεννήσεων αποβλήτων στην Ευρώπη, συμβάλλοντας στο 6,7% της συνολικής παραγωγής αποβλήτων που προέρχεται από τον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών στην ΕΕ27 (Dafne Francesca Palumbo, 2020). Η ΕΕ αναφέρει ότι ένα μικρό ξενοδοχείο 14 δωματίων μπορεί να ανακυκλώσει περίπου το 84% των αποβλήτων του, αποφεύγοντας σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου:

 

1.700 κιλά CO2 το χρόνο, εάν η ανακυκλωμένη δόση είναι χαρτί·

 

70,8 κιλά CO2 το χρόνο, εάν είναι πλαστικό·

 

58,9 κιλά CO2 το χρόνο, εάν είναι μέταλλο·

 

712,5 κιλά CO2 το χρόνο, εάν είναι γυαλί.

 

Είναι λοιπόν κρίσιμο οι οικολογικοί ηγέτες να εφαρμόζουν και να μεταδίδουν τις οικολογικές δεξιότητες στους υπαλλήλους τους, προκειμένου να περιορίσουν τη ρύπανση που προκαλείται από τα ξενοδοχεία τους.

 

Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι οι πρωτοβουλίες ανακύκλωσης μπορούν να φέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Για παράδειγμα, ο διαχωρισμός των αποβλήτων σε ένα ξενοδοχείο 90 δωματίων μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση έως και 4.120€, ενώ η ανακύκλωση τροφίμων σε ένα ξενοδοχείο 140 δωματίων μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 20.000€. Επομένως, η υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις είναι μια εύκολη και ευνοϊκή προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οικονομικά κέρδη.

 

Τεχνικές και στρατηγικές για την Πράσινη Ηγεσία στα ξενοδοχεία

Εδώ προτείνουμε μερικούς τρόπους για να μετατρέψετε ένα ξενοδοχείο σε μια οικολογικά φιλική υπηρεσία (Dafne Francesca Palumbo, 2020).

 

Αντίο στα μιας χρήσης προϊόντα: Παρατηρήθηκε ότι τα προϊόντα μιας χρήσης είναι μια από τις κύριες αιτίες της αύξησης των αποβλήτων. Αυτό το πρόβλημα της διαθεσιμότητας μπορεί να αντιμετωπιστεί αντικαθιστώντας τα μιας χρήσης προϊόντα περιποίησης και τη συσκευασία τροφίμων με επαναπληρώσιμους διανομείς, που αποτελούν μια οικονομικά και οικολογικά βιώσιμη λύση. Η χρήση συσκευασίας μιας χρήσης πρέπει να ληφθεί υπόψη.

Όσον αφορά τα δωμάτια των επισκεπτών και τα μπάνια, συνιστάται να προτιμούνται φυσικά και οικολογικά υγρά σαπούνια αντί για σαπούνια και καθαριστικά σε μικρές συσκευασίες, και να αντικατασταθεί η ατομική συσκευασία σαμπουάν και μαλακτικού με μεγαλύτερους διανομείς. Τα μιας χρήσης αντικείμενα όπως πλαστικά ποτήρια, μικρές συσκευασίες λοσιόν σώματος και παντόφλες θα πρέπει να απαγορεύονται.

 

Όσον αφορά το μπουφέ του πρωινού, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κεραμική για να περιέχει βιολογικές μαρμελάδες, σοκολάτα και μέλι, και να επιλεγούν τοπικοί φούρνοι που παρέχουν σπιτικά κέικ και μπισκότα, αποφεύγοντας έτσι τη χρήση πλαστικής συσκευασίας για τα αρτοσκευάσματα.

 

Η υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών αγοράς και η διατήρηση των προϊόντων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των αποβλήτων: συνιστάται να πραγματοποιούνται συχνές επαναπαραγγελίες των προϊόντων μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων που χαλάνε. Η προτίμηση σε τοπικά προϊόντα για να ενθαρρυνθεί η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας και η επιλογή λιγότερο συσκευασμένων βιολογικών προϊόντων θα ήταν επωφελής.

 

Ο διαχωρισμός των αποβλήτων για την ανακύκλωση είναι μια ουσιαστική και αποτελεσματική πρακτική: Για να απλοποιηθεί η διάθεση των αποβλήτων και να μειωθούν οι φόροι, είναι απαραίτητο να υλοποιηθεί μια διαδικασία διαχωρισμού των αποβλήτων. Επιπλέον, είναι δυνατό να προστεθούν κάδοι για την ανακύκλωση στα δωμάτια των επισκεπτών και στους κοινόχρηστους χώρους, και να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τις σωστές διαδικασίες διαχωρισμού των αποβλήτων.

 

Η υιοθέτηση δημιουργικών πρακτικών επαναχρησιμοποίησης, όπως το upcycling, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση των αποβλήτων χωρίς επιπλέον κόστος. Είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν έπιπλα, κιβώτια, παλέτες και ρόδες αυτοκινήτων ως ελκυστικές διακοσμήσεις κήπου, και να επαναχρησιμοποιηθούν δημιουργικά βάζα και μπουκάλια γυαλιού σε διάφορες μορφές.

 

Η κομποστοποίηση των αποβλήτων μπορεί να μειώσει σημαντικά την παραγωγή αποβλήτων στα ξενοδοχεία, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια σημαντική ποσότητα αποβλήτων προέρχεται από την κουζίνα και τον κήπο. Η κομποστοποίηση μπορεί να μειώσει τη δημιουργία βιοαερίου και διαρροών από τα χωματερές, παράγοντας ένα εξαιρετικό λίπασμα.

 

Η εκμάθηση της εξοικονόμησης νερού είναι ένα σημαντικό στοιχείο της βιώσιμης διαχείρισης φιλοξενίας. Είναι ανησυχητικό να παρατηρούμε ότι οι εγκαταστάσεις ξενοδοχείων είναι μεταξύ των μεγαλύτερων καταναλωτών νερού, με κάθε δωμάτιο να καταναλώνει μεταξύ 60.000 και 120.000 λίτρων νερού το χρόνο.

 

Για να διατηρήσετε αποτελεσματικά το νερό στο ξενοδοχείο σας, σκεφτείτε να υλοποιήσετε τις εξής πρακτικές:

 

Εγκατάσταση ειδικών βρύσεων με δυνατότητα μείωσης του νερού έως και 30%.

 

Πολιτική αλλαγής λευκών ειδών, που περιλαμβάνει τη διατήρηση των καθαρών λευκών ειδών στην ντουλάπα για να αποφεύγονται άσκοπες αλλαγές.

 

Εάν το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, να την κρατάτε καλυμμένη με κάλυμμα για να προλαμβάνετε την εξάτμιση του νερού και να εγκαταστήσετε ένα σύστημα φιλτραρίσματος πισίνας χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για να μειώσετε την κατανάλωση νερού.

 

Μια άλλη πτυχή της βιωσιμότητας είναι η διατήρηση της χρήσης ενέργειας. Για να εξοικονομήσετε ενέργεια, συνιστάται η χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και LED λαμπτήρων. Είναι επίσης καλή πρακτική να ενθαρρύνετε τους επισκέπτες να σβήνουν τον κλιματισμό όταν αποχωρούν από το δωμάτιο.

Επιπλέον, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων για τη θέρμανση του νερού μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη, με εκτιμώμενη εξοικονόμηση περίπου 51.000 κιλών CO2 το χρόνο.

 

Η εξάλειψη της παραγωγής αποβλήτων από τη ρεσεψιόν μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Σύμφωνα με έρευνες της GreenPeace, οι ρεσεψιόν συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγή αποβλήτων χαρτιού, και οι ακόλουθες στρατηγικές μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση των αποβλήτων: η εκτύπωση πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο και συνιστάται η διπλής όψης εκτύπωση. Επιπλέον, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτί και να αντικαθίστανται οι χάρτινες επιστολές με email και ηλεκτρονικές επιλογές τιμολόγησης. Η παροχή ψηφιακών πληροφοριών στους επισκέπτες μπορεί επίσης να μειώσει τη χρήση χαρτιού.

 

Για να διαδοθεί η ευαισθητοποίηση και να προωθηθεί η γνώση για τη βιωσιμότητα μεταξύ των επισκεπτών, συνιστώνται περιβαλλοντικές εκστρατείες και προγράμματα κατάρτισης. Για παράδειγμα, η διεξαγωγή μιας εκστρατείας για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, η παροχή βιβλίων και εφημερίδων για κοινή χρήση και η κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για τη μείωση των αποβλήτων και τη βελτιστοποίηση της απόδοσης είναι αποτελεσματικές τακτικές βιωσιμότητας.

 

Βιβλιογραφία για την Πράσινη Ηγεσία

Anderson, A.R. (2013), Οι καλοί ηγέτες είναι ανεκτίμητοι για μια εταιρεία. Οι κακοί ηγέτες θα την καταστρέψουν. [Online] Διαθέσιμο: www.forbes.com/sites/amyanderson/2013/01/14/good-leaders-are-invaluable-to-a-company-badleaders-will-destroy-it/ (18 Νοεμβρίου 2015).

 

Çelik, S., Dedeoğlu, B. B., & Inanir, A. (2015). Η σχέση μεταξύ της ηθικής ηγεσίας, της οργανωτικής δέσμευσης και της εργασιακής ικανοποίησης στις ξενοδοχειακές οργανώσεις. Ege Academic Review, 15(1), 53. https://doi.org/10.21121/eab.2015117999

 

Muteswa, R. P. T. (2016). Οι ιδιότητες ενός καλού ηγέτη και τα οφέλη της καλής ηγεσίας για μια οργάνωση: Μια έννοια μελέτη. European Journal of Business and Management, 8(24), 135–140. https://iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/download/32472/33363

 

Resick, C. J., Hanges, P. J., Dickson, M. W., & Mitchelson, J. K. (2006). Μια διαπολιτισμική εξέταση της αποδοχής της ηθικής ηγεσίας. Journal of Business Ethics, 63(4), 345–359. https://doi.org/10.1007/s10551-005-3242-1Μετάφραση Startup Greeece
Κείμενο Igov Vitale
Last modified on Friday, 16 February 2024 02:31

U Comment Here

ΔΙΑΒΑΣΕ ΓΙΑ ΚΡΗΤΗ...

  • Latest
  • Hits
  • Editors

 

FACEBOOK Δημοφιλη

Health Experts

Login

Due to a recent problem all passwords were reset. Please go here to set a new password. No action needed if you already got a new password.

Register

*
*
*
*
*

* Field is required